UROCZYSTOŚCI

MISTRZOSTWA KLAS MUNDUROWYCH

REGULAMIN MUNDUROWY

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 5
im. ks. Stanisława Staszica

ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm
tel/faks 82 563 28 38
www.zsz5-chelm.pl
e-mail: sekretariat@zsz5-chelm.pl
AUTORZY: mksdragon@wp.pl

KALENDARIUM

1.09.2017 - Rozpoczęcie pilotażowego programu Ministerstwa Obrony Narodowej szkolenia uczniów klas mundurowych.

1.09.2017 - Rozpoczęcie realizacji programów: "Szkolenie wojskowe i obrona terytorialna" i "Ochrona granic i bezpieczeństwo wewnętrzne"

8.11.2016 r. - Porozumienie o współpracy z Komendantem NOSG gen. bryg. SG Wojciechem Skowronkiem

4.11.2016 r. - Porozumienie o współpracy z Komendantem Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie płk. Waldemarem Wiśniewskim

1.09.2011 - Rozpoczęcie realizacji programu pn. "Przysposobienie policyjne i bezpieczeństwo ruchu drogowego"

1.09.2010 - Rozpoczęcie realizacji programu pn. "Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych"

20.03.2010 - Inauguracja strony internetowej

1.09.2009 - Ponowna realizacja szkolenia pn.: "Rozszerzone szkolenie wojskowe"

25.03.2009 - Podpisanie porozumienia o współpracy z dowódcą 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów w Lublinie

1.09.2005 - Rozpoczęcie realizacji programu szkolenia proobronnego pn: "Granica"

7.11.2002 - Porozumienie o współpracy z dowódcą Dywizjonu Artylerii Samobieżnej w Chełmie

1.09.2002 - Inauguracja realizacji programów szkolenia prowojskowego w klasie technikum elektronicznego i szkolenia proobronnego w klasie liceum profilowanego

14.06.2002 - Porozumienie o współpracy z komendantem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

1.09.2000 - Inauguracja realizacji w klasie technikum programu szkolenia wojskowego w ramach eksperymentu MEN i MON

Witamy
na naszej stronie internetowej

W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie jako jedna z trzech szkół w województwie lubelskim od 17 lat prowadząca klasy wojskowe została wyróżniona realizacją pilotażowego programu Ministerstwa Obrony Narodowej. Projekt zakłada intensyfikację współpracy resortu obrony narodowej na rzecz zapewnienia standardów szkolenia zgodnych ze standardami stosowanymi w wojsku. Celem opracowanego programu jest zwiększenie zasobów przeszkolonych rezerw osobowych dla Sił Zbrojnych RP poprzez kompleksowe wsparcie procesu szkolenia wojskowego i proobronnego uczniów. W obszarze wsparcia dla pełnoletniego absolwenta szkoły uczestniczącego w programie pilotażowym przewiduje się prawo do m.in.: odbycia skróconego, poligonowego szkolenia przygotowawczego dla ochotników, kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy; pierwszeństwa w zakresie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej; przyjęcia na studia na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji); stałych konsultacji (już w toku realizacji programu) przedstawicieli WKU w zakresie możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata. Program będzie realizowany w ramach eksperymentu pedagogicznego. Oficjalna informacja o udziale naszej szkoły w programie pilotażowym będzie ogłoszona przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 01 czerwca br. podczas ogólnopolskiego pikniku proobronego klas mundurowych, który odbędzie się w ramach II Targów Proobronnych PRO DEFENCE 2017.

O NAS

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie od 2000 roku prowadzi działalność innowacyjną związaną ze szkoleniem przygotowującym uczniów do pracy w formacjach mundurowych RP. Początkowo szkolenie odbywało się na potrzeby Sił Zbrojnych RP - szkolenie wojskowe, a następnie Straży Granicznej - szkolenie proobronne.
Od roku 2010 ZSZ Nr 5 w Chełmie, na podstawie własnych doświadczeń i zwiększonego zainteresowania młodzieży szkół gimnazjalnych, realizuje programy w ramach innowacji przygotowujących uczniów do rekrutacji oraz pracy w większości służb mundurowych na podstawie porozumień z komendantem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej i komendantem Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie. Porozumienia te w pełni wypełniają wymogi Ministerstwa Obrony Narodowej stawianym klasom mundurowym. Uzyskane przez młodzież certyfikaty zakończenia szkolenia honorowane będą przez Wojskową Komendę Uzupełnień podczas przyjęcia do służby wojskowej.

Obecnie absolwentom szkół gimazjalnych proponujemy trzy typy szkolenia:

  • SZKOLENIE WOJSKOWE I OBRONA TERYTORIALNA
  • OCHRONA GRANIC I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Zajęcia szkoleniowe odbywają sie na terenie szkoły oraz w obiektach 1. Kołobrzeskiego Batalionu Zmechanizowanego, Dywizjonu Artylerii Samobieżnej, Placówkach Granicznych NOSG, obiektach Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Komendy Miejskiej Policji.

więcej

Współpracujemy z:

Miejski Szkolny Związek Sportowy w Chełmie

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

PROFILE SZKOLENIA

SZKOLENIE WOJSKOWE I OBRONA TERYTORIALNA - nowość !
Innowacja pedagogiczna realizowana w klasach technikum, w oparciu o współpracę z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej, 1. Warszawską Brygadą Pancerną, Komendą Miejską Policji w Chełmie. Program szkolenia obejmuje treści związane z przygotowaniem uczniów do rekrutacji i pełnienia służby we wszystkich formacjach mundurowych ze szczególnym uwzględnieniem Sił Zbrojnych, Straży Granicznej i Policji oraz kontynuowania kształcenia w wyższych szkołach cywilnych i wojskowych.

OCHRONA GRANIC I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - nowość !
Innowacja pedagogiczna realizowana w klasach technikum w zawodzie spedytor, w oparciu o współpracę z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej, 1. Warszawską Brygadą Pancerną, Komendą Miejską Policji w Chełmie, Oddziałem Celnym w Chełmie. Program szkolenia obejmuje treści związane z przygotowaniem uczniów do pełnienia służby w formacjach MSWiA oraz Służbie Celnej, w tym przygotowania, prowadzenia i dowodzenia drużyną oraz kontynuowania kształcenia w wyższych szkołach cywilnych i wojskowych.

UWAGA ABSOLWENCI!

Wszystkich absolwentów klas mundurowych, którzy związali swoja kariere zawodową ze służbami mudurowymi, prosimy o informację nt. formacji, w której obecnie pełnią służbę
(kontakt: dyrektor@zsz5-chelm.pl)

  
   dl.pl-darmowe aliasy www
   Dobra Szkoła